store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Store biler – Kategori C og D.

2. Styretøjet

Hvad man skal vide om køretøjets udstyr, og hvad man selv skal kunne kontrollere:

Styretøjet (styreapparatet) fungerer i princippet på den måde, at en drejning på rattet overføres til forhjulene gennem ratstamme, styrehus, styrearm, kugleforbindelser, styrestænger, svingarme og forhjulsspindler.

Servostyring
For at lette styrearbejdet er styretøjet suppleret med servostyring (hydraulisk hjælpestyring).

1. Forhjulsspindel.  2. Styrestang.  3. Svingarm.  4. Kugleforbindelse.  5. Styrearm.  6. Styrehus.  7. Ratstamme.

Servo kraften fås fra en hydraulisk pumpe, der trækkes af motoren enten direkte eller ved remme.

Når motoren er startet, cirkulerer væsken gennem servo systemet, ved at pumpen suger væsken fra beholderen, trykker den gennem ventil systemet og tilbage til beholderen.

Servostyring fungerer i princippet således, at man ved en drejning af rattet påvirker ventil systemet og regulerer væske trykket til trykrullen i styrehuset.

Ved funktionssvigt i servo apparatet kan bilen styres med styretøjet alene, men styringen vil være så tung, at fortsat kørsel er farlig og ulovlig.

Kontrol af servostyringen:

Man skal kontrollere, at der er påfyldt hydraulik væske i tilstrækkelig mængde, målt på væskestanden i beholderen (eller evt. kontrollys). Rør og slanger skal være tætte.

Nye styremekanismer:

Den kraft, der kræves for at styre en lastbil, er ganske betydelig. Det er tydeligt, når man tænker på den relative forskel i forakselvægt, idet et normalt køretøj bærer 750 kg. og de fleste store lastbiler bærer op til 7.500 kg.

HPS (hydraulic power steering) er et hydraulisk styreapparat, som giver meget kraft i forhold til sin størrelse.

SbW (Steer by Wire) erstatter den mekaniske styringsforbindelse mellem håndrat og hjul med algoritmer, elektronik og aktuatorer. SbW efterligner “vejens fornemmelse”, tilbyder et bredt ydelsesområde (herunder sporty, luksus, komfort osv.) og forbedrer manøvredygtigheden gennem dynamiske, variable styreforhold.

Volvo har udviklet “Dynamic Steering”, som kombinerer konventionel hydraulisk servostyring med en elmotor, der er monteret på styretøjet. Ved at behandle input fra flere sensorer finder systemet ud af, hvor lastvognen kører hen, og hvad føreren har tænkt sig at gøre. Motoren styres 2.000 gange i sekundet for at korrigere utilsigtede styrebevægelser og give ekstra drejningsmoment, når der er behov for det.

Derfor skal man altid forholde sig til den årgang køretøj som man benytter.

Kontrol af styreapparatet

Styreapparatet kontrolleres tillige ved:

 • At måle ratsløret.
 • At foretage prøvekørsel.
 • At betragte dæksliddet.

På holdende bil kontrolleres, at styreapparatet opfylder følgende krav: (Ved servostyring skal kontrollen foretages med startet motor)

 • Forhjulene skal straks følge rattets bevægelser.
 • Eventuelt tilladeligt ratslør efter bilfabrikantens anvisninger. Se bilens instruktionsbog.

Prøvekørsel

 • Under langsom kørsel kontrolleres, om følgende krav kan opfyldes:
 • Rattet skal let kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden at møde unormal modstand i styretøjet.
 • Bilen må ikke trække til siderne under ligeudkørsel på jævn vej.
 • Der må ikke forekomme støj fra hjullejer, slag i rattet eller rystelser i forhjul og rat.
 • Ved lidt hurtigere kørsel under svingning slækker man grebet i rattet. Rattet skal da automatisk dreje tilbage, idet forhjulene normalt retter sig selv op til ligeudstilling.

Ratslør kan eventuelt udmåles således:

 • Forhjulene stilles i ligeudstilling. Rattet drejes til venstre, til forhjulet netop bevæger sig. Med støtte mod et fast punkt holder man derpå en finger ud for et bestemt kendemærke på rattet.
 • Så drejer man rattet til højre, indtil forhjulet netop bevæger sig igen. Afstanden mellem fingeren og kendemærket viser ratsløret.

Eller således:

 • Med „lette” fingre bevæges rattet fra side til side, først med større bevægelse og efterhånden mindre og mindre, indtil hjulene ikke mere rører sig (eller bevæger sig). Det stykke rattet kan bevæges uden modstand overhovedet er ratslør.

Tegn på fejl i styreapparatet:

 • Ratslør.
 • Støj fra styreapparatet.
 • Stor eller stødende modstand i rattet.
 • Ujævnt/skævt dækslid.

Ratslør kan være tegn på følgende fejl:

 • Slør i styreforbindelser.
 • Styrehuset sidder løst på chassiset.
 • Slør i forhjulslejer eller hjulophæng.

Styreforbindelse og hjulophæng.

Stor modstand i rattet:

Stor eller stødende modstand i rattet ved svingning kan skyldes:

 • Manglende hydraulikolie.
 • Defekt servostyring.

Husk:
Ved funktionssvigt i servoapparatet kan lastbilen styres med styreapparatet alene, men styringen vil være så tung, at fortsat kørsel er farlig og ulovlig.

Mindre slør kan være tilladt:

 • I styrekugler.
 • I styrehus med servostyring, når motoren er standset.

Unormalt dækslid:
Dæk, der er slidt ujævnt (skævt), kan være tegn på forkert indstilling af styreapparatet.

Støj:

 • Støj i styreapparat med servostyring kan skyldes manglende olie i servo systemet.

Lovbestemmelser i øvrigt om styreapparatet:

 • Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt
 • Væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele må ikke forekomme

1. Forhjulsspindel – 2. Styrestang – 3. Svingarm – 4. Styrekugle – 5. Styrearm – 6. Styrehus – 7. Ratstamme

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Afsnit 2

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Servokraften fås fra en hydraulisk pumpe, der trækkes af motoren enten direkte eller ved remme?
Må der forekomme støj fra hjullejer, slag i rattet og rystelser i hjul og rat, under kørsel?
Hvad kan være tegn på fejl i styreapparatet?