store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

6. Motor og transmission.

Motoren

Bilens motor kan være enten benzin- eller dieselmotor. Motoren i lastbil og bus er i langt de fleste tilfælde en 4-takts dieselmotor med 6, 8 eller flere cylindre.

Motor med 4 cylindere.

4-takts motoren:

4-takts motoren fungerer i princippet på den måde, at et stempel i hver af motorens cylindre sættes i bevægelse, når en blanding af luft og brændstof antændes.

Bevægelsen foregår i fire takter:
1. Indsugning
2. Kompression
3. Forbrænding
4. Udstødning

1. Takt.
2. Takt.
3. Takt.
4. Takt.

Stemplernes bevægelse op og ned omsættes til en roterende bevægelse af en krumtapaksel, og denne bevægelse føres videre gennem kobling, gear og differentiale til bilens trækhjul.

Dieselmotoren

I en dieselmotor suges luften ind i cylinderen, hvorefter brændstoffet under højtryk ved hjælp af dyser indsprøjtes i cylindrene. Foran luftindsuget er indskudt et luftfilter, der skal tilbageholde urenheder i luften. Foran brændstofpumpen er indskudt et brændstoffilter, der skal tilbageholde urenheder i brændstoffet. Disse filtre skal med mellemrum udskiftes.

I en dieselmotor sker forbrændingen ved selvantændelse på grund af det høje tryk i cylinderen (kompression). Selvantændelse kræver høj temperatur/ tryk. Derfor må luften i cylinderne ved start af motoren ofte opvarmes.

Dette sker ofte ved hjælp af et gløderør, der får strøm ved betjening af en kontakt på instrumentpanelet eller ved betjening at startnøglen.

1. Kobling.
2. Gearkasse.
3. Kardanaksel.
4. Støtteleje.
5. Drivaksel.
6. Differentiale.
7. Differentialespærre.
8. Bagtøj.
9. Navreduktion.

Dieselmotoren.
Brændstofpumpe.
Brændstoffilter.
Hastighedsbegrænser.
Dyserør.

Betjeningsfejl:

 • Uden brug eller for kortvarig brug af forvarmer kan medføre, at en kold dieselmotor ikke eller kun med vanskelighed vil startes.
 • Ved valg af forkert brændstof i vinterperioden er der risiko for motorstop på grund af tilstopning (paraffindannelse) i brændstoffilter eller, i brændstofrør mellem tank og motor.

Udluftning af brændstofsystemet:

Luft i brændstofsystemet medfører, at der vil være startvanskeligheder og at man efterfølgende mister trækkraft eller at motoren går i stå.

Udluftning af brændstofsystemet kan være nødvendig i følgende tilfælde:

 • Brændstofsystemet har være defekt, så luft er trængt ind.
 • Bilen er kørt tør for brændstof.
 • Brændstofsystemet har været åbnet for rengøring eller udskiftning af filtre.
 • Motoren har stået stille i meget lang tid.

Udluftning foretages efter instruktionsbogens anvisninger.

1. Brændstoffilter.
2. Udluftningsskrue.
3. Påfyldningsskrue.
4. Udluftningsskrue.
5. Håndpumpe.
6. Brændstofbeholder.

Kontrol af motor:

 • Det er vigtigt, at motoren er påfyldt tilstrækkelig mængde smøreolie. Oliestanden skal være mellem minimum- og maximum-mærkerne på oliepinden (evt. kontrollys).
 • Kølesystemet skal være tilstrækkeligt fyldt op efter instruktionsbogens anvisninger.
 • For biler, hvor der indgår hydraulik til koblingen, kontrolleres systemet for tilstrækkelig væske.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og have tilstrækkelig støjdæmpende virkning, bedømt ved unormal udstødningslyd.

Tegn på fejl i motor:

 • Unødig røg fra motorens udstødning kan tyde på slidt motor eller fejl ved brændstofsystemet.
 • Hvis der forekommer støj i unormalt omfang, når man giver gas, tyder det på fejl i udstødningssystemet (brud eller tæring).

Hastighedsbegrænser:

 • Nyere lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet således at hastigheden ikke kan overstige 90 km/t.
 • Nyere busser med skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet til højst 100 km/t.

Smøring

 • Smøring, frostsikring og vedligeholdelse foretages efter bilfabrikantens anvisninger. Se instruktionsbog.

Kobling

1. Motoren er tilkoblet.
2. Motoren er frakoblet.

Koblingens hoved funktion er at til- og frakoble forbindelsen mellem motor og gearkasse ved stilstand og ved gearskift. Koblingen skal kunne overføre motorens fulde trækkraft uden at glide, når der kobles til.

Aktiveringen af koblingen sker normalt ved pedaltryk, som ofte overføres til koblingen ved hjælp af hydraulik og evt. trykluft. Dette gør, at det kan være meget svært at aktivere koblingen uden trykluft på bilens trykluftanlæg.

Tegn på fejl:
Hvis motorens omdrejninger stiger ved at give gas, uden at bilens hastighed øges, tyder det på fejl i koblingen det vil sige koblingen, “glider”.

Betjeningsfejl:
For langsom betjening af koblingen på koblingspunktet giver ekstra slitage og risiko for at ødelægge koblingen.

(Valg af gear er vanskelig at lytte sig til på grund af motorens konstruktion og placering. Man bør derfor følge vejledningen i bilens instruktionsbog).

Er gearskiftet vanskeligt med kraftig mislyd, kan det tyde på fejlbetjening eller fejl i gearkasse eller kobling.

For at kunne foretage de nødvendige tilpasninger af hastigheden og af trækkraften skal bilen være forsynet med en gearkasse, som indeholder en række tandhjulssæt, som kan anvendes i forskellige kombinationer. De fleste store biler har fem eller flere gear til forlæns kørsel og et gear til baglæns kørsel. På større biler er der en omskifter mellem “Høj”-“Lav”gear, hvilket giver større mulighed for valg af passende gear. Betjening af et sådant gear sker efter anvisningen i bilens instruktionsbog. Til visse kørselsformer anvendes helautomatiske gearkasser.

Betjeningsfejl:
Ved kørsel i forkert gear, der overbelaster og skader motoren, kan der ske en unødig røgudvikling.

1. Differentiale (bagtøj)
2. Bagtøj.

Differentiale

Differentialet består i princippet af en tandhjulsmekanisme, indskudt mellem akslerne til bilens trækkende hjul. Differentialet er forbundet til gearkassen gennem en kardanaksel og konstrueret således, at motorens trækkraft fordeles ligeligt til begge baghjul samtidig med, at baghjulene kan rotere med forskellig hastighed, hvilket er nødvendigt under svingning.

 

Differentialspærre

Med en differentialspærre kan differentialets virkning ophæves, således at baghjulene kun kan rotere med samme hastighed. Herved modvirkes hjulspind, hvor baghjulene har forskelligt vejgreb, f.eks. i glat eller fedtet føre. Differentialespærren kan kobles til og fra ved betjening af en kontakt på instrumentpanelet, enten når bilen er standset eller under ligeudkørsel, hvor begge baghjul har ens vejgreb og roterer med samme hastighed.

Betjeningsfejl:

 • Kørsel i sving med tilkoblet differentialespærre medfører stor risiko for at ødelægge differentialet og ændrer køreegenskaberne (styringen) betydeligt.

1. Differentialespærre frakoblet.
2. Differentialespærre tilkoblet.

ASR (Anti Spin Regulering)

ASR forhindrer, at drivhjulene spinner (fedter rundt), f.eks. på en glat kørebane, ved udkørsel fra tilsneede holdesteder eller ved fedtet kørebane i kurver. ASR regulerer for at opnå optimal fremdrift. En advarselslampe advarer føreren, hvis ASR systemet er i funktion.

Energi- og miljørigtig kørsel

For at undgå luft- og støjforurening bør man ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid. Motoren bør først startes lige før, man skal køre eller den korte tid forinden, som er nødvendig for at opnå tilstrækkeligt arbejdstryk i bremseanlægget. Ligeledes har køremåden stor betydning for brændstofforbruget. Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer i forbindelse med f.eks. overhalinger øger brændstofforbruget væsentligt, mens en rigtig køreteknik kan give op til 10% besparelse af brændstof. Ved energirigtig køreteknik forstås, at man generelt undlader unødige og mange hastighedsændringer.

Under fremkørsel mod lysregulerede kryds bør man forudse, om det bliver nødvendigt at skulle standse, og i givet fald tilpasse hastigheden det sidste stykke frem mod krydset, frem for at fortsætte med høj hastighed og derefter bremse kraftigt til sidst.

 

Lovbestemmelser i øvrigt om miljørigtig kørsel

 • Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødigt omfang.
 • Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse. Hvis kørsel er nødvendig, skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt.
 • Eventuelle forbud mod tomgangskørsel.
 • Ved hastighedsnedsættelse kan brændstofforbruget reduceres ved at slippe speederen helt og anvende motorbremsen (motorbremsningen) frem for at koble ud.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Afsnit 6

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvilken slags motor kan en bil have?
Hvordan transporteres luft i en dieselmotor?
Hvad kan luft i et brændstofsystem gøre ved bilen?
Hvis der er mislyd når du skifter gear, hvad kan det være tegn på?
Hvad er "ASR" forkortelse for?