store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Påhængskøretøjer – Kategori C/E.

Påhængskøretøjer

Påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. Vogntog er en bil med tilkoblet påhængs køretøj.

Påhængskøretøjer opdeles i:

Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods.

Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til den trækkende bil på en sådan måde, at sættevognen og dens last delvis hviler på bilen.

Påhængsredskab (registreringspligtigt), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, f.eks. campingvogn, grusspreder, pumpe, kabelvogn eller lignende.

Stort påhængskøretøj er et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.

Påhængsvogn/sættevogn opdeles efter deres tilladte totalvægt/akseltryk som følger:

O1 med en tilladt totalvægt for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk på ikke over 750 kg.

O2 med en tilladt totalvægt for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk på mere end 750 kg, men ikke over 3500 kg.

O3 med en tilladt totalvægt for sættevogn og kærre samlet akseltryk på mere end 3500 kg, men ikke over 10.000 kg.

O4 med en tilladt totalvægt for sættevogn og kærre samlet akseltryk på mere end 10.000 kg.

– (Påhængsvogn O3 og O4 med stiv trækstang kaldes en KÆRRE).

1. Styreapparat

Drejekrans
Styreapparatet på en påhængsvogn og et påhængsredskab består sædvanligvis af en drejekrans, der gør det muligt, at forhjulene kan dreje.

Drejekransen består af en øvre og en nedre ring, hvorimellem der er anbragt en række kugler.

Sættevogn og kærre har ikke noget egentligt styreapparat. Sættevogn kan være forsynet med mekanisk aktiveret drejning af en eller flere aksler.

Kontrol af styreapparat

Drejekransen
Ved drejekransen må ikke forekomme væsentligt slør. Dette kontrolleres ved at aktivere påhængsvognens parkeringsbremse og foretage små, rykkende bevægelser med den tilkoblede lastbil (rokkeprøve).

Drejekransens monteringsbolte kontrolleres for fastspænding, hvilket bedømmes under rokkeprøven og/eller ved eventuel rustdannelse omkring boltene.

Slør ved drejekransen kan være tegn på slitage i selve drejekransen eller tegn på, at monteringsboltene til drejekransen er løse.

Lovbestemmelser
Væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele må ikke forekomme.

HUSK!
Hjælperen skal have kørekort til vogntoget.

Evt. styretøj til sættevogn består af:

  • En drejekrans (samme som på påhængsvogn)
  • En mekanisk forbindelse der føres frem under sættevognen. I forreste del af denne er monteret en „klods” der passer nøje ind i „gabet” i  sættevognsskammelen