store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

3. El-anlæg, lygter, reflekser m.v.

Lygterne på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på lastbilen.

Eventuelle ABS-bremser på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til el-anlægget på det trækkende køretøj, sædvanligvis gennem et særligt el-stik.

Lovbestemmelser om påbudte lygter og reflekser

Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte og tilladte lygter og reflekser.

De påbudte lygter og reflekser omfatter:

  • To lygter med positionslys. (Såfremt påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, kræves disse kun såfremt bredden overstiger 1,6 meter).
  • To hvide fremadrettede reflekser.
  • Gule sidereflekser anbragt med passende mellemrum.
  • Gule sidemarkeringslygter såfremt påhængskøretøjet er længere end 6 meter (tilkoblingsanordningen medregnes i påhængskøretøjets længde). Ældre påhængskøretøjer (1996) kan være forsynet med enten sidereflekser eller sidemarkeringslygter.
  • To lygter med baglys.
  • To lygter med stoplys.
  • To blinklygter bagpå.
  • Mindst en nummerpladelygte, skal kunne læses i mindst 20 meters afstand.
  • To røde bagudrettede trekantede reflekser anbragt med spidsen opad.
  • Gul refleksplanke(r) med rød kant.

På påhængskøretøj, der er bredere end 2,1 meter, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, henholdsvis med hvidt og rødt lys, der tydeligt kan ses i 300 meters afstand uden at blænde.

Positionslys skal tydeligt kunne ses i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Baglygterne skal have rødt lys, der tyde ligt kan ses i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Gule sidereflekser der skal være godkendte og fordelt på påhængskøretøjets sider. På ældre påhængskøretøjer (1996) kan sidereflekser erstattes af gule  idemarkeringslygter, der tydeligt kan ses i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Påhængskøretøjer skal altid være forsynet med sidereflekser og, såfremt dets længde er mere end 6 meter, desuden sidemarkeringslygter (sidereflekser og sidemarkeringslygter kan være sammenbyggede).

Tilkoblingsanordningen skal medregnes i påhængs køretøjets længde.

Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser

De tilladte lygter og reflekser omfatter:
Baklygter, arbejdslygter, ekstra baklygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter, ekstra sidemarkeringslygter, tågebaglygter, sideblinklygter,
forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser.

Lastbiler/vogntog kan på siderne være udstyret med en reflekterende konturafmærkning af gul eller hvid farve samt reklame eller logo i et lavt reflekterende materiale der kan være i alle farver. Lastbiler/vogntog kan ligeledes bagpå være udstyret med konturafmærkning af rød farve.

Kontrol af lygter m.v.
Alle lygter skal kunne lyse.

Lygter i lygtepar skal have ens farve og styrke.

Lygteglas og reflekser skal være rene og hele.

Stoplygter skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.

Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

Nummerpladelygterne skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. Påbudte reflekser skal være godkendte.

Bagudrettede reflekser skal være anbragt med spidsen opad.

Tegn på fejl:
Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket mellem bil og påhængskøretøj.

Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Påhængskøretøjer - Afsnit 3

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte og tilladte?
De påbudte lygter og reflekser omfatter?
Positionslys skal tydeligt kunne ses i mindst hvor mange meters afstand uden at blænde?