motorcykel
Køreskolens
teoribog
til kategori A

Kapitel 3: Generelt om trafik og færdsel

Til dette kapitel får du brug for Køreskolens teoribog til kategori B. I de første kapitler har du læst om selve motorcyklen. Og om hvordan du kontrollerer, at den opfylder forskellige lovkrav. Du har også snuset til, hvordan det er at være motorcyklist. Du har lært noget helt konkret. Men før du skal ud i trafikken med  motorcyklen, er det vigtigt, at du også ved noget generelt om trafik og færdsel. Du er en betydningsfuld deltager i trafikken, og det er dine medtrafikanter naturligvis også. Sammen skal I få trafikken til at glide sikkert og smidigt. Det er lettere, jo mere fornemmelse du selv har for færdsel.

Manøvreegenskaber og orienteringsvilkår

Prøv en dag at lægge mærke til en trafikeret vej. Det myldre afsted. Cyklister, bilister, fodgængere og andre slags trafikanter. De er på vej et eller andet sted hen. Og alle med forskelligt tempo. Nogle har fart på, og andre snegler sig næsten af sted. De forskellige køretøjer har forskellige manøvreegenskaber. Nogle er lette og kan lynhurtigt reagere, hvis der skulle opstå en faresituation. Andre er tunge og kan ikke stoppe eller dreje hurtigt. Det handler om køretøjets styrevillighed. Vi lægger sjældent mærke til det, men trafik – det er bare noget, der kører. Og det skal bare køre, men det er vigtigt, at du ved hvordan. Hvis du ved noget om hvilke vilkår, andre trafikanter har i trafikken, er det lettere for dig at forudse – og dermed undgå – farer og uheld. Læs det kapitel i Køreskolens teoribog til kategori B, der hedder ”Køretøjers manøvreegenskaber”. Der får du eksempler på, hvordan trafikken påvirkes af selve køretøjernes egenskaber og begrænsninger. Men trafikken påvirkes naturligvis også af selve menneskerne i eller på køretøjerne, altså trafikanterne. Derfor skal du også have nogen fornemmelse for trafikantadfærd.

Trafikantadfærd

Trafikant = menneske i trafikken. Og de fleste af dem er helt almindelige. Derfor kan man sige noget generelt om den måde, de opfører sig og reagerer på i  trafikken. Du skal vide, hvad der sker, når et menneske opfatter en faresituation eller måske opfatter den for sent. Du skal også ha’ et indblik i, hvordan du bedømmer hastighed, afstand og andre trafikanter.

Du skal læse om disse ’bløde’ emner i Køreskolens teoribog til kategori B. Kapitlerne hedder ”Lidt færdselspyskologi for bilister” og ”Andre trafikanters adfærd”. Læs dem og bliv en tolerant og tænkende motorcyklist! Færdsel og trafiksikkerhed handler altså i høj grad om de mennesker, der er i den, men det handler også om trafikkens rammer, altså vejene.

Vejforhold

Du skal lære at genkende de typer af veje og strækninger, som kan være specielt drilske eller farlige. Dem kan man nemlig også sige noget generelt om.

Vejenes sikkerhed har også noget at gøre med vejret og selve omgivelserne.

Det kan du læse mere om i Køreskolens teoribog til kategori B, i det kapitel, der hedder ”Risikoforhold ved vejene”.

Grundregler for kørsel på motorvej

Før du skal ud i trafikken, skal du også kende til de generelle lovbestemmelser for kørsel på motorcykel. Der er desværre nogle trafikanter, som ikke ved, hvordan de samarbejder med en motorcyklist i trafikken. Nogle af dem har måske dårlige erfaringer, andre er usikre. Ved at kende de krav i færdselsloven, der handler om motorcyklistens måde at køre på, kan du undgå mange uheldige situationer. F.eks. skal du kunne skelne mellem at være til ”fare”, ”ulempe” eller ”unødig ulempe” for andre trafikanter. Du kan læse mere om emnet i Køreskolens teoribog til kategori B i det kapitel, der hedder ”Grundregler for bilkørsel”. Men allerede her og nu kan du læse om reglerne for at køre med passager eller gods på en motorcykel.

§ I registreringsattesten finder du motorcyklens tilladte totalvægt. Loven siger, at motorcykel, passager og gods tilsammen ikke må veje mere end tilladt totalvægt. Desuden skal passager og gods være anbragt sådan, at føreren kan manøvrere sikkert og med et frit udsyn fremad og bagud.

Passager skal, ifølge loven, sidde med et ben på hver side af motorcyklen. Og det er dit ansvar, at børn mellem 8 og 15 år bærer en fastspændt styrthjelm.

Motorcyklen styres i høj grad med kroppen. Du skal derfor sikre dig, at din passager forstår, hvor vigtigt det er, at følge din hældning i sving. Passageren skal desuden sørge for, at sidde tæt op af din ryg og enten holde fast i dig eller i en bøjle.

§ Gods på motorcyklen må ikke, ifølge loven, dække blinklys, nummerplade og lygter. Det skal være fastspændt, så det ikke falder af, slæber hen ad vejen og risikerer at komme i hjulet. Gods, der rager mere end 1 m ud over motorcyklens forende eller bagende, skal afmærkes. Du må aldrig bruge motorcyklen til f.eks. at trække en person ved siden af på en cykel, eller bagpå på en slæde eller på rulleskøjter. Og motorcyklen må heller aldrig blive trukket af et andet køretøj. Loven siger, at mindst 25% af tjenestevægten (motorcyklens egenvægt + driftsmidler + førerens vægt) skal være på forhjulet. Det skal du være opmærksom på, hvis du skal medbringe meget bagage. Jo mere vægt du sørger for at få fremad mod midten, f.eks. i en tanktaske, jo bedre er det for styringen. Hvis motorcyklen er tungt læsset bagpå, bliver den sidevindsfølsom. Endelig skal du sørge for, at du pakker, så motorcyklen er lige tung i hver side. En, to, tre! Belæsningstrekanten er en god model at huske på, når du pakker din motorcykel. Se figuren øverst på siden. Når du har sagt A, må du altså også sige B! For at få uddybet emnerne i dette kapitel, må du læse mere i B-bogen.

Test din viden

Kat. A - Afsnit 3

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvad er en trafikant?
Har vejens sikkerhed noget at gøre med vejret og omgivelserne?
Hvad skal du f.eks. kunne skelne mellem, for andre trafikanter?
Hvor gammel skal et barn være for, at det er dit ansvar at de bærer en fastspændt styrhjelm?
Motorcyklen styres i høj grad med?
Hvornår skal gods der rager ud foran eller bagpå afmærkes?
Må man trække et andet køretøj, med en motorcykel?