motorcykel
Køreskolens
teoribog
til kategori A

Kapitel 6: Endelig

Teoriprøven

For at blive meldt til den praktiske køreprøve, skal du have bestået teoriprøven. For at bestå teoriprøven, skal du have læst både denne bog og Køreskolens teoribog til kategori B. Teoriprøven er skriftlig og tager ca. en halv time. Under prøven skal du ud fra 25 billeder svare på nogle spørgsmål om motorcyklen og om færdselssituationer. Til hvert billede hører 2-4 spørgsmål. For at bestå må du højst have fejl i fem billeder.

Køreprøven

Under den praktiske prøve skal du i mindst 25 minutter køre i trafikken. Under kørslen dirigerer den prøvesagkyndige dig via et radioanlæg. Derudover skal den prøvesagkyndige bruge tid på bl.a. at sikre sig, at du kan kontrollere motorcyklens lovpligtige udstyr. Du skal kunne forklare, hvordan du kontrollerer de enkelte dele. Checklisten her skal lige minde dig om, hvad det er, den prøvesagkyndige kan bede dig om at kontrollere. Du kan supplere denne liste ved at læse mere i kapitel 1 om ”Udstyr”.

Styreapparat


 • Fuldt styreudslag skal være mindst 25 grader til hver side.

 • Tilstrækkelig plads til dine hænder ved fuldt styreudslag.

 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.

 • Styr og håndtag skal sidde fast.

 • Ingen slør i kronrør/styrestamme, gaffelkrone/samlestykke og teleskoprør.

 • Styreapparatets bevægelse må ikke hindres af udstyr eller lignende.

 • Styret drejes let og uden mislyde eller tunge punkter

   

Mekaniske bremser


Håndbremsen

 • Må højst kunne trækkes 2/3 til

Fodbremsen

 • Pedal med riflet eller gummibelagt overflade.
 • Pedal i topstilling hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhviler, må højst trædes 2-3 cm ned til bremsepunkt, foden ikke i ubekvem stilling.

Generelt

 • Bremsearme, kabler og trækstænger slides eller klemmes.
 • Kabler er smurte, hele og uden knæk. Trækstænger er ikke deforme.

Hydrauliske bremser


Håndbremsen

 • Mindre frigang, trækkes dog højst 2/3 til ved påvirkning som ved en kraftig opbremsning.
 • Giver ikke efter ved konstant påvirkning.

Fodbremsen

 • Mindre frigang og den må ikke give efter ved konstant påvirkning.
 • Ellers som den mekaniske fodbremse.

Generelt

 • Bremsevæskestanden er mellem min. og max.
 • Tæt bremsesystem, ingen udsivning fra slanger, bremserør og hjulbremser.
 • Bremseslanger og bremserør er ubeskadigede. Slides eller klemmes ikke mod dele af motorcyklen.

Lygter, reflekser og horn


 • Alle lygter kan lyse.

 • Pærer korrekt sat i – lys/mørke-grænsen i orden.

 • Nærlys 30 m., blænder ikke.

 • Stoplys væsentligt kraftigere end baglys.

 • Blinklygter skal blinke, være gult og kunne ses i solskin.

 • Nummerpladelys (hvidt). Nummerpladen skal kunne læses i min. 20 meters afstand.

 • Lygtepar har ens farve og lysstyrke.

 • Påbudt refleks, godkendt, ikke trekantet.

 • Hornet har en klar konstant tone.

Motor og udstødningssystem


 • Motor giver ikke unødig røg/støj.

 • Motor er ikke tilsølet af udsivende olie.

 • Udstødning med lyddæmper er tæt og sidder fast.

Bærende dele


 • Hjulfælge er ubeskadigede.

 • Hjuleger er hele, tilstrækkeligt spændt og ingen mangler.

 • Hjullejer og aksler tilstrækkeligt spændt og uden slør.

 • Dæk min. 1 mm. i hovedmønstet. Hvis dækket er retningsbestemt, skal dækket dreje i den rigtige retning.

 • Støddæmpere virker (i ro efter kraftig påvirkning).

Når prøven er forbi, får du med det samme at vide, om du har bestået eller ej. Held og lykke!