Trailer
Køreskolens
teoribog
til kategori B+ og BE

Kørekort til B+ og B-E giver ret til at føre

1.B+: Vogntog bestående af en bil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og med en totalvægt på højst 3500 kg. Tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Men det samlede vogntog må højst have en totalvægt på op til 4250 kg. Dog må påhængskøretøjet ikke læsses til mere end der er angivet i den trækkendes bils registreringsattest (koblingsvægten) B+ vil være anført med kode på kørekortet.

2.B/E: Vogntog bestående af en bil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og med en totalvægt på højst 3500 kg. tilkoblet et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750 kg., men højst 3500 kg. Altså i alt 7000 kg. Dog må påhængskøretøjet ikke læsses til mere end der er angivet i den trækkendes bils registreringsattest (koblingsvægten). Undervisningen til B+ er den samme som ved erhvervelse af B/E. Forskellen på de to muligheder er, at køretimerne og køreprøven kan afvikles med et mindre vogntog for B+ end, hvis der erhverves B/E.

Hvis du har erhvervet kørekort til bil før 1. maj 2009, kan du køre efter lempeligere regler:
Hvis bilens tilladte totalvægt og koblingsvægten (står på bilens registreringsattest) tilsammen ikke overstiger 3500 kg. Må påhængskøretøjet gerne have en højere tilladt totalvægt. MEN påhængskøretøjet faktiske totalvægt må ikke overstige bilens koblingsvægt. Denne undtagelse er kun gældende ved kørsel i Danmark.

2 eksempler

For at lette forståelsen beskrives her 2 eksempler på forskellige vogntog registeret til synsfri sammenkobling:

1. Tilladt totalvægt: 2800 kg.
2. Tilladt totalvægt: 800 kg.

Bilens trækkrog må tilkobles et påhængskøretøj med en største faktiske totalvægt på 1200 kg.

Da bilens tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg og den samlet tilladte total overstiger 3500 kg. kræves der kørekort til mindst B+

1. Tilladt totalvægt: 2000 kg.
2. Tilladt totalvægt: 2500 kg.

Bilens trækkrog må tilkobles et påhængskøretøj med en største faktiske totalvægt på 1500 kg.

Da bilens tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg. og den samlet tilladte total overstiger 4250 kg. kræves der kørekort til BE. Husk at påhængskøretøjets faktiske vægt aldrig må overstige den vægt, som bilen er godkendt til at trække.