Trailer
Køreskolens
teoribog
til kategori B+ og BE

Lygter og reflekser.

Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. Påbudte reflekser skal være godkendte.

1. Påhængskøretøj set forfra.
2. Alle påhængskøretøjer skal have min. 2 hvide reflekser.

Lygter og reflekser foran på påhængskøretøjet:
Alle påhængskøretøjer uanset bredden skal være forsynet med mindst 2 hvide fremadrettede reflekser.

1. Over 1,60 meter. 2 hvide positionslys.

Ekstra reflekser: Er tilladt, men skal anbringes symmetrisk.

Påhængskøretøjer med en bredde over 1,60 m. Skal være forsynet med mindst 2 fremadrettede hvide positionslygter.

1. Over 2,10 meter. 2 hvide markeringslys.

Påhængskøretøjer med en bredde over 2,10 m.: Skal være forsynet med mindst 2 hvide fremadrettede markeringslygter. Markeringslygter skal, under hensyn til påhængskøretøjets konstruktion, anbringes så højt som muligt. Formålet er at give andre trafikanter et indtryk af påhængskøretøjets omfang. Påhængskøretøjer kan forsynes med fremadrettede ekstra blinklygter. Såvel positionslys som markeringslys skal i mørke være tydeligt synlige i en afstand af 300 m. Lygteglas og reflekser kan være sammenbygget.

1. Påhængskøretøj set bagfra.
2. Lygter bag på alle påhængskøretøjer.

Lygter og reflekser bagpå: Alle påhængskøretøjer uanset bredde skal bagpå være forsynet med bagudrettede lygter og reflekser, akkurat som på en bil, bortset fra formen på reflekserne og vi repeterer dem lige: Påhængskøretøjer skal være forsynet med mindst 2 bagudrettede baglygter, der lyser rødt og er synlige på 300 m. afstand. Der skal være nummerpladebelysning, så pladen i mørke er læselig på 20 m. afstand. Påhængskøretøjer skal desuden være forsynet med mindst 2 bagudrettede stoplygter, der lyser kraftigt rødt under bremsning, og mindst 2 bagudrettede blinklygter der skal blinke med gult lys og tydeligt skal kunne ses i sollys. Endelig skal påhængskøretøjer være forsynet med 2 bagudrettede røde, trekantede reflekser.

1. Påhængskøretøj over 2,10 meter skal have markeringslys.

Er påhængskøretøjet bredere end 2,10 m: Skal den desuden være forsynet med mindst 2 bagudrettede markeringslygter, der lyser rødt med samme styrke som baglygterne og som, under hensyn til påhængskøretøjets konstruktion, skal anbringes så højt som muligt. Markeringslygter kan være påbygget  påhængskøretøjets sider. Disse markeringslygter kan anbringes på påhængskøretøjet som ekstraudstyr, hvis den er bredere end 1,80 m. Det er tilladt at forsyne påhængskøretøjet med ekstra blinklys, lygter og reflekser bagpå, når blot de anbringes symmetrisk, og man husker at lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Lygterne bag påhængskøretøjet kan være sammenbygget.

§ Lygter og reflekser på siden:

Alle påhængskøretøjer uanset længde skal være forsynet med gule sidereflekser på begge sider. Påhængskøretøjer der er længere end 6m skal desuden være forsynet med sidemarkeringslygter på begge sider. De skal være rettet ud til siden og lyse med gult lys, der er synligt i 300 m afstand.

Påbudte gule sidereflekser skal være godkendte samt mærkede, og fordelt på påhængskøretøjets sider. Sidereflekser kan erstattes af gule sidemarkeringslygter, der tydeligt kan ses i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Nyere påhængskøretøjer skal være forsynet med sidereflekser og, såfremt påhængskøretøjets længde er mere end 6 meter, desuden også med sidemarkeringslygter (sidereflekser og sidemarkeringslygter kan være sammenbyggede). Tilkoblingsanordningen skal medregnes i køretøjets længde.

§ Ekstralygter, (eller “hjælpelygter”):

Påhængskøretøjer kan desuden efter brugerens behov forsynes med ekstralygter efter følgende regler: 1 eller 2 arbejdslygter beregnet til at oplyse et arbejdssted, f.eks. en udgravning.

 • Søgelygte, som er en drejelig projektør beregnet til kortvarig belysning af et vejnavn, husnummer el. lign. (ses mest på politi- og redningskøretøjer).
 • 1 eller 2 tågebaglygter beregnet til kørsel i tæt tåge eller andet stærkt usigtbart vejr.
 • 1 eller 2 baklygter beregnet til at oplyse vejbanen bag vogntoget under bakning i mørke. Baklygterne må kun kunne tændes, når bilen er sat i bakgear.

Husk at ekstralygter kun må bruges til det bestemte formål hvortil de er beregnet.

Lygter m.v.

Med jævne mellemrum kontrolleres følgende forhold ved lygter og reflekser:

 • At alle lygter kan lyse.
 • At stoplygterne lyser væsentligt kraftigere end baglygterne.
 • Blinklygterne skal tydeligt kunne ses i sollys.
 • At nummerpladelygter har hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand.
 • At lygter i et lygtepar har en ens farve og lysstyrke.
 • At bagudrettede reflekser er trekantede og anbragt med spidsen opad.
 • At sidereflekser/sidemarkeringslygter er anbragt på begge sider af påhængskøretøjet.
 • At lygteglas og reflekser er hele og rene.

Udpege tegn på fejl:
Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl i elstikket mellem bil og påhængskøretøj f.eks. dårlig forbindelse.

Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Ved synsfri sammenkobling skal det elektriske system være et 12 Volts anlæg og overførslen af elektricitet fra bil til påhængsvognen skal foregå enten i 7 polet eller 13 polet standardstik, (man kan “omforme” med en indskudt adapter). Ledningen skal være anbragt sådan, at den ikke slides, klemmes eller slæber på vejbanen.

Spejle:

Den trækkende bil skal være forsynet med et udvendigt sidespejl i venstre side. Spejlet skal have en reflekterende flade på mindst 70 cm2 for plant spejl og mindst 50 cm2 for konvekst spejl. Konvekst vil sige, at spejlfladen buer udad og genspejler en større vinkel bagud til siden. En ulempe er dog at motivet i spejlet ses noget formindsket og det kræver lidt øvelse at vænne sig til dette “optiske bedrag”. Hvis påhængskøretøjet eller dets belæsning reducerer udsynet bagud i det indvendige førerspejl (bakspejlet), skal bilen tillige være forsynet med et udvendigt sidespejl i højre side i en tilsvarende størrelse.

Spejlene skal i øvrigt have en sådan størrelse, udformning og anbringelse at føreren udelukkende ved hjælp af disse i fornødent omfang kan orientere sig bagud langs vogntogets sider.

Test din viden

Kat. B+ og BE - Afsnit 4

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvor mange reflekser skal alle påhængskøretøjer uanset bredden, være forsynet med?
Fra hvor lang en afstand skal positionslys og markeringslys være tydeligt synlige, på et påhængskøretøj med en bredde over 2,10 meter?
Skal der være reflekser på hver side af et påhængskøretøj, uanset dets længde?
Hvad vil det sige at et spejl er "Konvekst"?