Trailer
Køreskolens
teoribog
til kategori B+ og BE

Påhængskøretøjets bærende dele m.v.

Påhæng køretøjets bærende dele omfatter chassis, hjul (herunder dæk, fælge og hjullejer) samt hjulophæng (herunder aksler fjedre, støddæmpere, bogiekonstruktioner).

Chassisramme. Påhængskøretøjets vægt og belastning overføres til vejen bl.a. gennem de bærende dele. Kontrol af chassisrammen: Chassisrammen må ikke være deformeret (skæv), revnet eller beskadiget i øvrigt. Udpege tegn på fejl: Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse. Affjedring: Fjedersystemets funktion er at udjævne eller optage de kræfter, der opstår ved kørsel på ujævn, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen. Affjedring med bladfjeder eller gummifjeder er det almindelige fjedersystem. Karrosseri og opbygning. Karrosseri og opbygning omfatter det, der er anbragt eller monteret oven på chassisrammen. Det kan f.eks. være varelad, varekasse eller karrosseri til beboelse som en campingvogn. Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele og skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. Påhængskøretøjets hjul skal være afskærmet på en sådan måde, at andre trafikanter er beskyttede mod tilstænkning i vådt føre.

Revner i malingen eller rust på chassisrammen kan skyldes brud på grund af slid eller manglende vedligeholdelse.

Påskrifter: Et påhængskøretøj skal på et tydeligt synligt sted være forsynet med et skilt, der angiver køretøjets tilladte last og tilladte totalvægt. Typepladen skal være tydelig og være rene og let læslige.

Dyretransport: Påhængskøretøj, som er beregnet til dyretransport, skal være forsynet med gastrykstøddæmper til dæmpning af stødstangens bevægelse.
For transport af dyr gælder der særlige bestemmelser for køretøjets indretning. Dyrene skal transporteres således, at de ikke udsættes for unødig lidelse. De skal have tilstrækkelig plads og fornøden ventilation samt beskyttelse mod blæst, kulde, nedbør og sol.

Trailere der anvendes til hobbybrug skal ikke være godkendt til dyretransport. Såfremt det bliver kommercielt, d.v.s. hesten vinder en større præmie eller såfremt der transporteres dyr for andre, skal traileren godkendes til dyretransport. Endvidere gælder særlige regler for chaufførens uddannelse.

Er en hestetrailer beregnet til to heste, bør den tungeste anbringes i trailerens venstre side af hensyn til vejhældning og balance. Det samme gælder, hvis man med en sådan trailer kun kører med én enkelt hest.

Tilkoblingsanordninger:

§ Generelle lovbestemmelser: De generelle lovbestemmelser for tilkoblingsanordninger skal sikre, at alle vogntog kan køre tilstrækkeligt sikkert og forsvarligt. I det følgende er kun medtaget de bestemmelser, der er aktuelle for biler under 3500 kg’s tilladt totalvægt, der kobles til små eller mellemstore påhængskøretøjer.

Det gælder f.eks. at: Tilkoblingsanordninger skal på både bil og påhængskøretøj være solidt fastgjort til de bærende dele, og skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal kørsel med vogntoget. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse, og tilkoblingsanordningen skal være således udformet og anbragt, at afstanden mellem bil og påhængsvogn er uforanderlig under ligeudkørsel, og desuden således at påhængskøretøjernes hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for bilens hjul. De sammenkoblede koblingsdele skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling og skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed såvel op og ned som til siderne.

Særlige bestemmelser ved synsfri sammenkobling: Den eneste koblingstype, som i praksis anvendes som forbindelse mellem almindelige biler og små og mellemstore påhængskøretøjer i synsfri sammenkobling, er den såkaldte “50 mm Kuglekobling”. Koblingsdelen på bilen kaldes “Koblingskuglen” og koblingsdelen på påhængskøretøjet kaldes “Kuglekoblingen”. Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med en mekanisk sikring mod løsrivelse. Det skal være registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, at bilen har en tilkoblingsanordning.

Her ses “låsebolten” på plads helt fremme ved kuglen.

Konstruktion og virkemåde:

Koblingskuglen: Denne koblingstype er stort set den eneste, som i praksis anvendes som forbindelse mellem mindre biler og mindre påhængskøretøjer. Kuglen og de yderste 7 mm. af kuglehalsen er internationalt standardiseret. De væsentligste mål er vist på figuren angivet i mm. Kuglediameterens fremstillingsmål er 50 mm. ± 0,5 m.m. Selve kuglen og kuglehalsen er dimensioneret til at kunne anvendes til påhængskøretøjer med en totalvægt på indtil 3500 kg. Kuglebelastningen på den enkelte bil kan være anført på en påklæbet eller pånittet skilteplade.

Redskabskobling: Denne koblingstype, som er vist her, er kun anvendelig til kørsel med ikke-registreringspligtige påhængsredskaber, skurvogne eller til rangering. Altså lave hastigheder (max. 30 km/t.).

Husk: “Traktortrekant” og lygtebom!

NATO kobling: Findes typisk på civilt indregistrerede tidligere militærkøretøjer.

Sammenkobling med påhængskøretøj: (Kugleskålen skal “stå” lige over kuglekoblingen) herefter sammenkobles ved at regulere påhængskøretøjets højde ved hjælp af evt. støttehjul.

Sikre at låsen går i indgreb således, at sikringsanordningen aktiveres samt fastgøre evt. sikkerhedskæde. Tilslutte el-forbindelse og efterse, at alt lys virker (eftersyn ved at tænde lys, træde på bremsen (stoplys) og tænde blinklys samtidig), herved den mest effektive kontrol af elkablets stel-forbindelse. Frigøre parkeringsbremsen.

Skal tilsvarende beherske at frakoble påhængskøretøjet, herunder kunne afbremse dette. Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret.

Test din viden

Kat. B+ og BE - Afsnit 5

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvad omfatter påhængskøretøjets bærende dele?
Hvad omfatter karrosseri og opbygning?
Hvad kaldes den eneste koblingstyp, som i praksis anvendes som forbindelse mellem almindelige biler og små og mellemstore påhængskøretøjer, i synsfri sammenkobling?