lielas automašīnas
Autoskola
teorijas grāmata
C - D - C/E - D/E kategorijai

Lielās automašīnas un kravas automašīnas

Lielie automobiļi - C un D kategorija.

Šī iedaļa ir vispārīga C un D kategorijai, tāpēc tiek lietots termins "automašīna". Ja ir nosacījumi, kas attiecas tikai uz vienu kategoriju, to vietā tiek lietots termins "autobuss" vai "kravas automašīna".

1. Vadītāju apmācības programmas mērķis un saturs

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 56. pantu, lai vadītu automašīnu, ir nepieciešama vadītāja apliecība. Viens no nosacījumiem, lai iegūtu vadītāja apliecību, ir apmeklēt nodarbības pie apstiprināta braukšanas instruktora un pēc tam nokārtot braukšanas eksāmenu, ko vada policija vai Dānijas aizsardzības dienesta tiesnesis. Vadīšanas instruktoram ir jāmāca saskaņā ar RIGSPOLITIET mācību programmu, kas ietver gan teorētisko, gan praktisko mācību programmu. Mācību programmu var iegādāties grāmatnīcās vai iepazīties ar to policijas autovadītāja apliecības birojā. Parasti var sagaidīt, ka arī autoskolās būs pieejama mācību programma, lai skolēni varētu ar to iepazīties. Lielo vieglo automobiļu un kravas automobiļu (C, D, C/E un D/E kategorijas) apmācības mērķis ir:

 • Sniegt skolēniem ieskatu un izpratni par briesmām un grūtībām, ar kurām viņi sastopas kā lielo transportlīdzekļu vadītāji uz ceļa, un sniegt viņiem zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un citām šajā kontekstā svarīgām tiesību normām.
 • Sniegt skolēniem tādas zināšanas par transportlīdzekli un tā darbību, lai viņi varētu atpazīt visus radušos defektus, kas ir svarīgi drošībai.
 • Sniegt skolēniem prasmes kritiski izvērtēt satiksmi un vadīt transportlīdzekli, neapdraudot sevi un citus.

Turklāt C un D kategorijas autovadītāju apmācība jāuzskata par papildinājumu B kategorijas autovadītāju apmācībai. Tādēļ C un D kategorijas apmācību var sākt tikai tad, kad pamats ir kārtībā, t. i., kad apmācāmā persona ir ieguvusi B kategorijas vadītāja apliecību. Lai iegūtu D kategorijas vadītāja apliecību, jums jābūt vismaz 21 gadu vecam.

Arī E kategorija ir C vai D kategorijas paplašinājums, un arī šajā gadījumā ir jābūt sakārtotam pamatam, t. i., pirms apmācības uzsākšanas jums ir jābūt tās kategorijas vadītāja apliecībai, ar kuru tiks vilkta piekabe.

Vadīšanas instruktoram, pārskatot B kategorijas mācību materiālu, jāpārliecinās, ka apmācāmajam joprojām ir pamatzināšanas un prasmes tādā apjomā, kādā tās attiecas uz lielo transportlīdzekļu un transportlīdzekļu sastāvu vadīšanu, kā norādīts mācību programmas apakšmērķos. Kā minēts, C, D, C/E un D/E kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas apmācība ir B kategorijas tālākizglītības programma. Tas nozīmē, ka daļa materiāla par transportlīdzekļu juridisko aprīkojumu ir jauna salīdzinājumā ar B kategoriju. Ir nepieciešama arī jauna medicīniskā izziņa, jo šīm kategorijām ir noteiktas stingrākas veselības prasības. Autovadītāju apmācības programma ir aprakstīta mācību mērķos, kuros ir norādīts, kas jums jāzina un jāspēj izdarīt līdz kursa beigām. Tajā ir arī skaidri norādīts, pēc kā eksaminētāji vērtēs kursantus. Ceļu satiksmes likuma noteikumi ir nepieciešami, taču tie nav pietiekams pamats autovadītāju apmācībai. Labam un drošam liela transportlīdzekļa vadītājam ir jāzina un jāprot daudz vairāk par to, ko var iemācīties no ceļu satiksmes noteikumiem, un šeit noder negadījumu izpēte.

Ir uzkrāts tik daudz zināšanu, jo īpaši par negadījumu cēloņiem, ka tās var iekļaut autovadītāju apmācības programmās. Autovadītāju apmācības mērķis ir skolēniem kā lielo transportlīdzekļu vadītājiem uzzināt par apdraudējumiem un grūtībām satiksmē. Tādējādi autovadītāju apmācībā tiek uzsvērts, ka izglītojamajiem jāiepazīstas ar īpašajiem riskiem, kas saistīti ar lielu transportlīdzekļu vadīšanu, jāiemācās uztvert un novērtēt iespējamos apdraudējumus un atbilstoši reaģēt uz tiem. Tas nozīmē, ka vairākās situācijās autovadīšanas instruktors pieprasīs drošāku braukšanu, nekā to paredz ceļu satiksmes noteikumi.

Izšķirošais faktors ir drošība. No otras puses, jāuzsver, ka autoskolā jums nemācīs visu, par ko vēlāk jūs varētu saukt pie atbildības. Vienmēr ir bijušas robežas, kas jāievēro topošajam kravas automobiļa vai autobusa vadītājam.

Apmācību organizēšana

Autoskolā notiek gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, t. i., dažas no tām notiek teorijas kabinetā, bet dažas - skolas automašīnā, taču teorija un prakse ir cieši saistītas. Galu galā teorijas nodarbību mērķis ir atvieglot un atbalstīt praktiskās nodarbības. Tāpēc arī teorijai jāpievēršas jau no paša sākuma, lai pirms praktiskā uzdevuma vai manevra skolas automašīnā notiktu teorijas stunda par to pašu tēmu. Autoskolā ir izstrādāts plāns, saskaņā ar kuru teorētiskās un praktiskās nodarbības seko viena pēc otras. Skolēnam jāievēro šis plāns, apgūstot teoriju mājās, lai būtu labi sagatavojies praktiskajām braukšanas nodarbībām.

Ja ieradīsieties nesagatavots, braukšanas instruktoram būs jāizmanto daļa braukšanas laika, lai kopā ar apmācāmo pārrunātu teorijas vielu. Autoskola nodrošina skolēnu ar nodarbību plānu (reģistrācijas žurnālu). Tas sniedz pārskatu par visu programmu un parāda, kas jums jāapgūst.

Saskaņā ar Dānijas Ceļu satiksmes drošības aģentūras mācību programmu jums ir jāpiedalās tā sauktajos novērtēšanas testos ar uzdevumiem, kas balstīti uz slaidiem, lai jūs būtu iepazinies ar rakstiskā teorijas eksāmena nosacījumiem un kārtību. Šādi testi vai uzdevumi autoskolā tiek organizēti pēc noteikta parauga.

Vingrinājumiem, laikam un vietai ir jāatbilst vienai otrai

Arī praktiskās braukšanas nodarbības ceļu satiksmes manevru veikšanā ir jāvada saskaņā ar noteiktiem pedagoģiskiem principiem, sākot ar viegliem un vienkāršiem vingrinājumiem klusā vietā un pakāpeniski palielinot grūtības uz kustīgākiem ceļiem. Tas nodrošina, ka mācīšana un mācīšanās notiek pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.

Mācību programmā ir arī noteikts, ka daži manevri ir jāveic noteiktos apstākļos. Piemēram, braukšanu tumsā, protams, nedrīkst veikt dienas gaišajā laikā. Šādā gadījumā skolēnam ir jāsagatavojas vakara braukšanas nodarbībām vasarā. Braukšanas nodarbību organizēšana un īstenošana ir veidota tā, lai nodrošinātu, ka pirms braukšanas eksāmena nokārtošanas jūs apgūsiet visu, kas jums ir jāzina.

Dažādu kategoriju licenču tiesības:

Vadītāja apliecības, kas apzīmogotas C ailē, dod tiesības vadīt šādus transportlīdzekļus:

 • Kravas automašīnas ar kopējo pieļaujamo masu virs 3500 kg.
 • Kravas automašīna ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.
 • Kravas automobiļi ar mehānisko piedziņu, tostarp autokrāni un konteineru autokrāvēji.
 • Vieglais automobilis, kurā papildus vadītāja sēdvietai ir līdz 8 sēdvietām un kura pieļaujamā kopējā masa pārsniedz 3500 kg (liels autofurgons).

D ailē apzīmogotās vadītāja apliecības dod tiesības vadīt šādus transportlīdzekļus:

 • Vieglais automobilis ar vairāk nekā 8 sēdvietām papildus vadītāja sēdvietai.
 • Liels vieglais automobilis ar piekabinātu piekabi, kura maksimālā atļautā pilna masa nepārsniedz 750 kg.
 • Ledbus.
 • D kategorijas autovadītāja apliecību var izsniegt tikai personai, kas ir 21 gadu veca vai vecāka.

Vadītāja apliecības, kas apzīmogotas C/E ailē, dod tiesības vadīt šādus transportlīdzekļus:

 • Kravas automašīna ar piekabinātu piekabi, piekabi vai puspiekabi, kuras kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 750 kg.
 • Vieglais automobilis ar ne vairāk kā 8 sēdvietām papildus vadītāja sēdvietai un ar kopējo pieļaujamo masu virs 3500 kg (liels autofurgons) ar piekabi ar kopējo pieļaujamo masu virs 750 kg.
 • Kravas automašīna ar piekabinātu nereģistrētu piekabi, kas sver vairāk nekā 750 kg.
 • Kravas automašīna ar piekabinātu piekabi.
 • Mobilais celtnis ar piekabi.
 • Vieglais automobilis (iespējams, autobuss) ar piekabinātu piekabi.

D/E ailē apzīmogotās vadītāja apliecības dod tiesības vadīt šādus transportlīdzekļus:

 • Autobuss ar piekabinātu piekabi, kuras maksimālā atļautā pilna masa pārsniedz 750 kg.
 • Vieglais automobilis ar piekabinātu piekabi (B/E karte).

Apmācību organizēšana
Autoskolā notiek gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, t. i., dažas no tām notiek teorijas kabinetā, bet dažas - skolas automašīnā, taču teorija un prakse ir cieši saistītas. Galu galā teorijas nodarbību mērķis ir atvieglot un atbalstīt praktiskās nodarbības. Tāpēc arī teorijai jāpievēršas jau no paša sākuma, lai pirms praktiskā uzdevuma vai manevra skolas automašīnā notiktu teorijas stunda par to pašu tēmu. Autoskolā ir izstrādāts plāns, saskaņā ar kuru teorētiskās un praktiskās nodarbības seko viena pēc otras. Skolēnam jāievēro šis plāns, apgūstot teoriju mājās, lai būtu labi sagatavojies praktiskajām braukšanas nodarbībām.

Ja ieradīsieties nesagatavots, braukšanas instruktoram būs jāizmanto daļa braukšanas laika, lai kopā ar apmācāmo pārrunātu teorijas vielu. Autoskola nodrošina skolēnu ar nodarbību plānu (reģistrācijas žurnālu). Tas sniedz pārskatu par visu programmu un parāda, kas jums jāapgūst.

Saskaņā ar Dānijas Ceļu satiksmes drošības aģentūras mācību programmu jums ir jāpiedalās tā sauktajos novērtēšanas testos ar uzdevumiem, kas balstīti uz slaidiem, lai jūs būtu iepazinies ar rakstiskā teorijas eksāmena nosacījumiem un kārtību. Šādi testi vai uzdevumi autoskolā tiek organizēti pēc noteikta parauga.

Vingrinājumiem, laikam un vietai ir jāatbilst vienai otrai
Arī praktiskās braukšanas nodarbības ceļu satiksmes manevru veikšanā ir jāvada saskaņā ar noteiktiem pedagoģiskiem principiem, sākot ar viegliem un vienkāršiem vingrinājumiem klusā vietā un pakāpeniski palielinot grūtības uz kustīgākiem ceļiem. Tas nodrošina, ka mācīšana un mācīšanās notiek pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.

Mācību programmā ir arī noteikts, ka daži manevri ir jāveic noteiktos apstākļos. Piemēram, braukšanu tumsā, protams, nedrīkst veikt dienas gaišajā laikā. Šādā gadījumā skolēnam ir jāsagatavojas vakara braukšanas nodarbībām vasarā. Braukšanas nodarbību organizēšana un īstenošana ir veidota tā, lai nodrošinātu, ka pirms braukšanas eksāmena nokārtošanas jūs apgūsiet visu, kas jums ir jāzina.

Papildu apmācība

 • To kravas automobiļu vadītājiem, kurus izmanto bīstamo kravu pārvadājumiem, kas pārsniedz noteiktus daudzumus, ir jābūt profesionālās apmācības sertifikātam (ADR sertifikāts). Sīkāka informācija ir izklāstīta izpildrīkojumā par bīstamo kravu autopārvadājumiem.
 • Autovadītājiem, kuri apkalpo autokrānus ar kravnesību virs 8 tonnām metru, ir jābūt īpašam apmācības sertifikātam. Tas attiecas arī uz mobilo celtņu vadītājiem. Detalizēti noteikumi ir izklāstīti rīkojumā par apmācību celtņu vadītāju apliecību saņemšanai.
 • Autovadītājiem, kas saimnieciskās darbības veicēja uzdevumā pārvadā dzīvniekus attālumā, kas pārsniedz 65 kilometrus, jābūt īpašas apmācības kvalifikācijas sertifikātam.
 • Kravas automobiļu, ko izmanto komerciālos nolūkos, vadītājiem ir jāiziet autovadītāju kvalifikācijas pamatapmācība (stājās spēkā 2009. gada 10. septembrī). Šī apmācība ir jāturpina ik pēc 5 gadiem. Sīkāki noteikumi ir izklāstīti Dānijas Transporta iestādes rīkojumā par autovadītāju apmācību.
 • komerciāliem mērķiem izmantojamo autobusu vadītāji. Komerciālo transportlīdzekļu vadītājiem ir jābūt ieguvušiem autovadītāju apmācības sertifikātu, kas apliecina, ka viņi ir apguvuši pamata kvalifikācijas apmācības programmu. Turklāt autovadītājiem ik pēc pieciem gadiem jāpabeidz vienas nedēļas tālākizglītības kurss. Apmācībai jāilgst vismaz 5 dienas, un tā jāpabeidz 12 mēnešu laikā.
 • Privātiem vai nekomerciāliem mērķiem izmantoto autobusu vadītāji. Privātiem vai nekomerciāliem mērķiem izmantojamu autobusu vadītājiem papildus autovadītāja apliecībai parasti ir jābūt sarkanam kvalifikācijas sertifikātam par speciālo apmācību. Tomēr ir vairākas situācijas, kad autobusu vadīšanai vietējās satiksmes apstākļos kvalifikācijas sertifikāti nav nepieciešami.

Tas cita starpā attiecas uz:

a) Tikai privāts transports ar autobusu, kas paredzēts ne vairāk kā 17 personām, ieskaitot autovadītāju. Autobusu vada reģistrēts autobusa lietotājs vai viņa/viņas mājsaimniecības loceklis. Kā pasažierus drīkst pārvadāt tikai reģistrētā lietotāja ģimenes locekļus.

b) privāti, nekomerciāli un komerciāli pasažieru pārvadājumi maršrutos 50 kilometru rādiusā no autobusa bāzes vietas. Detalizēti noteikumi, tostarp citi izņēmumi, ir izklāstīti "Rīkojumā par kvalifikācijas prasībām dažiem autotransporta līdzekļu vadītājiem".

Īpašnieka, lietotāja un vadītāja atbildība.

Transportlīdzekļa īpašnieks vai pastāvīgais lietotājs ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis būtu likumīgā kārtībā un tādējādi atbilstu piemērojamajām juridiskajām prasībām attiecībā uz transportlīdzekļa aprīkojumu un detaļām. Persona, kas vada transportlīdzekli, arī ir atbildīga, un tai vienmēr jānodrošina, lai transportlīdzeklis būtu drošā stāvoklī, lai tas neapdraudētu citus un neradītu neērtības, kā arī nebojātu ceļu.

Vadītājam ir jāpārliecinās, ka stūres mehānisms, bremzes, skaņas signāls un visi lukturi darbojas pareizi un ka visas sakabes ierīces ir darba kārtībā. Kā īpašnieks, lietotājs vai vadītājs jūs nevarat atbildību par defektiem un trūkumiem novelt uz citiem, piemēram, autoservisu, tikai tāpēc, ka transportlīdzeklis ir tikko pārbaudīts.