büyük arabalar
Sürücü kursu
teori̇ ki̇tabi
C - D - C/E - D/E kategorileri için

Büyük otomobiller ve kamyonlar

9. Araç genişliği, uzunluğu, yüksekliği ve ağırlığı.

Araca mal veya yolcu yüklemeden önce aşağıdaki yasal düzenlemeleri aklınızda bulundurun:

Araç genişliği

Yüklü veya yüksüz bir araç 2,55 metreden daha geniş olmamalıdır; ancak, ağır yan duvarlara sahip frigorifik kutulara sahip frigorifik araçlar 2,60 metre olabilir. Genişlik, örneğin yan aynalar ve yan göstergeler vb. hariç olmak üzere, her iki tarafa en fazla uzanan parçalar üzerinden ölçülür. Dar bir yolda geniş bir araç veya yük sürerken, diğer trafiğe özellikle dikkat etmeli, mümkün olduğunca sağda kalmalı ve gerekirse diğerlerinin geçmesine izin vermek için durmalısınız.

Araç uzunluğu

Yüklü veya yüksüz bir otomobil 12 metreden uzun olamaz. Bir OTOBÜS 13,5 metreye kadar uzunluğa sahip olabilir. Üç akslı otobüsler 15 metreye kadar uzunluğa sahip olabilir. Körüklü otobüs 18,75 metre. Uzunluk, öne ve arkaya doğru en fazla uzanan parçalar üzerinden ölçülür. Örn. bağlantı cihazları hariç. Aracın önünden 2 metreden fazla uzanan yüklerle sürüş yaparken, sürücü araçtan inip sürücüye rehberlik edebilecek ve kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve benzer zor yerlerde diğer yol kullanıcılarını uyarabilecek bir yardımcıya sahip olmalıdır.

Araç yüksekliği

Yüklü veya yüksüz bir araç 4,10 metreden daha yüksek olmamalıdır. Yükseklik, taşıt yolundan aracın en yüksek kısmına kadar ölçülür. Örneğin antenler hariç. Aracın yüksekliği 4 metreden az olsa bile, köprülerin, tellerin ve benzerlerinin altından tehlike veya rahatsızlık olmadan geçilebildiğinden emin olmalısınız. Buz, sis veya yağmur tellerin ve her türlü süslemenin aşağı sarkmasına neden olabilir.

Araç ağırlığı

Bir araç yüklenirken, izin verilen brüt araç ağırlığı ve aks yükü aşılmamalıdır; bu nedenle aşağıdakilerin bilinmesi gereklidir:

Şaft basıncı

Aracın aks yükü, söz konusu aks veya boji üzerindeki tekerleklerden yola aktarılan basınçtır. İzin verilen maksimum aks yükü genellikle tek bir aks için 10 tondur.
Uluslararası trafikteki araçlar, tahrik aksı çift tekerlek ve yola uygun süspansiyon ile donatılmışsa, 11,5 tona kadar izin verilen tahrik aksı yüküne sahip olabilir. Bir aracın toplam ağırlığı, araç için izin verilen dingil yüklerinin toplamını aşmamalıdır. Uluslararası trafik için izin verilen araçlar sadece ulusal trafikte kullanıldığında ulusal ağırlık sınırlarına uymalıdır.

İzin verilen toplam ağırlık

İzin verilen brüt araç ağırlığı, tescil sırasında aracın işletme donanımı, sürücüsü ve yükü ile birlikte izin verilen azami ağırlığıdır. Aracın izin verilen brüt araç ağırlığı, dingil yükü ve yükü tescil belgesinde belirtilir.

Gerçek brüt araç ağırlığı

Aracın çalışma ekipmanı, sürücü ve yük ile birlikte anlık ağırlığı. Bu ağırlık, örneğin görüşsüz bağlantı ve belirli bir gerçek ağırlığın üzerindeki araçlarla sürüşü yasaklayan bazı trafik işaretleri için önemlidir.

Yazıtlar

Araçların her iki tarafında izin verilen azami toplam ağırlığı (T) ve izin verilen azami yükü (L) gösteren bir yazı bulunmalıdır. Yük, sürücü, yolcular, yakıt, yağ, su ve aletlerin ağırlığını içerir.

T 18000
L 10000

veya L (yük) yerine NL (taşıma kapasitesi) girilebilir. Yeni araçlar için yeni bir terim (boş ağırlık) kullanılır, yani sürücünün ağırlığı (75 kg), yağ, su ve yakıt dahil olmak üzere aracın yüksüz ağırlığı.

T 18000
NL 9400

Diğer yasal hükümler:

Bir aracın toplam ağırlığı aşağıdaki sınırı aşmamalıdır:

 • 2 dingilli araba: 18 ton.
 • 3 dingilli araç: 24 ton, ancak uluslararası trafikte 26 tona kadar.
 • 4 veya daha fazla dingilli araç: 29,5 ton veya özel gerekliliklerin karşılanması halinde 32 ton.
 • Ledbus 3 aks: 28 ton.
 • Ledbus 4 aks: 34 ton.

Dağıtımlar:

Polis, malların başka bir şekilde taşınmasının zor olması halinde araçların azami genişlik, uzunluk ve yükseklik sınırlarının aşılmasına izin verebilir. Polisin yazılı izni yolculuk sırasında taşınmalıdır. İzin, taşıma için zaman, güzergah ve polis eskortu gibi daha ayrıntılı koşullar içerebilir.

Blok arabası

Yüklü bir körüklü kamyonu yalnızca polis ruhsatı ile sürebilirsiniz. Taşıma sırasında ruhsatın taşınması zorunludur. Aynı durum mobil vinç ile sürüş için de geçerlidir.

İnsanlar ve mallar

İnsanların ve malların konumlandırılmasına ve malların etiketlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin unutulmaması:

Kişiler ve eşyalar, sürücünün aracın kumandalarını, aletlerini ve aynalarını net bir şekilde görebileceği ve yeterli şekilde kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir. Takılı emniyet kemerleri kullanılmalıdır. Kamyonda emniyet kemerli koltuk sayısından daha fazla kişi taşınamaz. Bu, emniyet kemerlerinin takılı olmadığı eski kamyonlar için geçerli değildir. Emniyet kemeri kullanma zorunluluğu geri geri giderken veya bir otoparkta, servis istasyonunda, atölye alanında veya benzer koşullarda sürüş sırasında geçerli değildir.

Eşyalar göstergeleri, ışıkları ve plakaları kapatmamalı, gereksiz gürültü yapmamalı, rahatsız edici ölçüde duman veya toz oluşturmamalı, yolda sürüklenmemeli veya düşmemeli ya da başka bir şekilde trafiği engellememeli veya tehlikeye atmamalıdır. Yola bir şey düşerse veya dökülürse ve bu diğer yol kullanıcıları için risk oluşturuyorsa, derhal kaldırılmalıdır. Bu mümkün değilse, örneğin aracı durdurarak ve yardım çağrılana kadar dörtlü flaşörleri yakarak diğerlerini elinizden geldiğince uyarın. Tehlikeli maddelerin kaybolması veya dökülmesi durumunda, verilen yazılı talimatlarda belirtilen önlemleri alın.

Hayvan taşımacılığı

Hayvanların taşınması, kamyonun yerleşimi ile ilgili özel düzenlemelere tabidir. Hayvanlar gereksiz yere acı çekmeyecekleri şekilde taşınmalıdır. Yeterli alan ve havalandırmanın yanı sıra rüzgar, soğuk, yağmur ve güneşten korunmaları gerekir. Nakliyenin gerçekleştirilmesi için özel hükümler uygulanır. Büyük hayvanların taşınması için kullanılacak kamyonların bir denetim şirketi tarafından hayvan taşımacılığı için onaylanmış olması gerekir.

Malların yerleştirilmesi ve taşınması

Güvenli yerleştirme ve taşıma, malları taşırken akılda tutulması gereken bazı genel kuralların bilinmesini gerektirir:

Farklı türde mallar yüklenirken genel kural, en ağır malların yatağın alt kısmına ve yatağın orta çizgisine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesidir. Ayrıca, aşırı ön aks basıncına yol açmadığı sürece mallar aracın ön tarafına yüklenmelidir. Bu durumda yük, yükün ortasına, yani arka aksın biraz önüne yerleştirilmeli ve ön uca kadar desteklenerek sabitlenmelidir. Ancak her durumda, gerçek toplam ağırlığın en az 20%'sinin direksiyon aksları üzerinde olması sağlanmalıdır. Güvenli yükleme için, malların ağırlığına, sıcaklık dalgalanmalarına karşı ne kadar sağlam ve boyutsal olarak dengeli olduklarına ve ayrıca ambalajın sağlamlığına ve neme karşı dayanıklılığına dikkat edilmelidir. Örneğin, malların nakliye sırasında kaymasını veya nemden etkilenmesini önlemek için kaygan veya nemli yüzeylere ahşap çıtalar döşenmelidir. Tehlikeli madde kategorisindeki mallar uluslararası düzenlemelere göre etiketlenmeli ve özel kurallara göre istiflenmelidir. Yük taşıyan araçlar el freni çekilerek emniyete alınmalıdır. Ayrıca aracın tekerlekleri takoz veya kamalarla ve bağlarla sabitlenmelidir. Variller, fıçılar ve benzeri yuvarlanan mallar mümkün olduğunca dik olarak yüklenmeli ve aksi takdirde bloklar veya kamalar ve bağlarla öne doğru yuvarlanmaya ve kaymaya karşı emniyete alınmalıdır. Ön, yan ve arka lastikler seyahat sırasında kaydıklarında malların basıncına dayanamazlarsa destekleme gereklidir.

(Tam boyutta görmek için resimlerin üzerine dokunun/tıklayın).

Parça mallar normalde örneğin kancalar veya kayışlarla ve boşlukları doldurarak, koruyucu pedler, oluklu mukavva, battaniye veya benzerleriyle kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.
Taşlar, çakıllar vb. taşıma sırasında düşmeye karşı emniyete alınmalıdır. (Malzeme tozlu/dumanlı/kirletici ise üzeri branda ile örtülmelidir).

Brandalar sabitlemek veya bağlamak için kullanılamaz, sadece rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma sağlamak için kullanılır. Brandanın bağlanması, rüzgarın brandayı şişirmesini, gevşetmesini veya diğer yol kullanıcıları için kanat çırpmasına neden olmasını önleyecek şekilde yapılmalıdır.

Yüksek paletli mallar, her iki taraftan merkeze doğru hafifçe içe eğilecek şekilde yüklenmelidir.

Aşağıdaki koşulları kontrol etmelisiniz:

 • Herhangi bir brandanın sıkılaştırılmış olduğunu.
 • Tüm yükler güvenli bir şekilde yerleştirilmiş ve sabitlenmiştir.

Ürünlerin etiketlenmesi

 • Aracın ön ve arkasından 1 metreden fazla veya aracın yan tarafından 15 cm'den fazla dışarı taşan mallar işaretlenmelidir.
 • Ürünler, üzerinde en az iki kırmızı yansıtıcı şerit bulunan beyaz bir silindirle işaretlenir. Silindir en az 30 cm yüksekliğinde ve en az 10 cm çapında olmalıdır.
 • Ancak, farların yanma süresi dışında ticari olmayan mal taşımacılığı için, işaretleme açık renkli bir bez veya benzeri bir şeyle yapılabilir. Genellikle özel otobüsler ve küçük kamyonlar.
 • Buna ek olarak, far aydınlatma süresi boyunca, tüm nakliye araçları, en az 300 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde arkada kırmızı ve önde beyaz renkte yanan ışıklarla işaretlenmelidir.
 • İşaretleme, malların aracın dışına en fazla uzanan kısmına ve mümkün olduğunca alçak, ancak 35 cm'den daha alçak olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Etiketleme ayrıca sürücünün yeterli görüş alanına sahip olacağı ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

(Tam boyutta görmek için resimlerin üzerine dokunun/tıklayın).

Bilginizi test edin

Kat. C - D - C/E - D/E - D/E - Bölüm 9

Doğru olduğunu düşündüğünüz soruları seçin.

Yüklü veya yüksüz bir araç 2,55 metreden daha geniş olmamalıdır; ancak, ağır yan duvarlara sahip frigorifik kutulara sahip frigorifik araçlar 2,55 metreden daha geniş olabilir.
Yüklü veya yüksüz bir araç ?
Yüklü veya yüksüz bir araç aşağıdakilerden daha yüksek olmamalıdır?
Tek bir dingil için izin verilen maksimum dingil yükü nedir?
İki dingilli bir araç kaç tonu geçmemelidir?
Üç dingilli bir körüklü otobüs kaç tonu geçmemelidir?
Emniyet kemeri takma zorunluluğu nerede geçerli değildir?
Ancak her durumda, gerçek toplam ağırlığın en azından yüzde kaçının direksiyon akslarına dayandığından emin olunmalıdır.