Traktor
Køreskolens
teoribog
til traktor

Indledning Det skal du lære

Du kan lige så godt få slutningen på bogen med det samme: Et kørekort i sig selv, kan ikke gøre dig til en god bilist. Et kørekort er i første omgang et bevis på, at du har bestået køreprøven, og at du dermed er blevet undervist i og har forstået de grundlæggende regler. Efterhånden som du får mere rutine, vil du blive bedre til at håndtere uventede situationer og til at forstå trafikken i det hele taget. Som bilist har du til enhver tid et stort ansvar, fordi langt de fleste ulykker sker på grund af menneskelige fejl. Det er cirka med disse ord, denne teoribog ender. Men først er der en masse, du skal lære.

I Forord finder du nyttig information

Denne bog er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 7 køreprøve til traktor og motorredskab i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kørekort.

Udarbejdelsen hviler endvidere på grundlag af erfaringer fra undervisning, uddannelse og eksamination af førere til traktorer og motorredskaber.

Ved bogens udarbejdelse er der lagt særlig vægt på instruktiv og forståelig form, der kan lette elevens vej til kørekortet. Bogen er således forsynet med et stort
antal billeder af færdselssituationer og tegninger plus skitser vedrørende traktorens indretning og udstyr.

Bogen kan tillige være en god opslagsbog for dem, der allerede har traktorkørekort, idet bogen er opdateret efter gældende bekendtgørelser.

Formålet med køreuddannelsen til traktor (motorredskab) er:

– at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de kan møde som traktorførere, samt give dem viden om de færdselsregler og andre
lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.

– at give eleverne et sådant kendskab til køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden.

– at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv eller andre.

– at bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste traktorførere.

Du kan afspille indledningen og i kapitlerne, hele kapitlet

INDHOLSDSFORTEGNELSE