store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Indledning Det skal du lære

Du kan lige så godt få slutningen på bogen med det samme: Et kørekort i sig selv, kan ikke gøre dig til en god bilist. Et kørekort er i første omgang et bevis på, at du har bestået køreprøven, og at du dermed er blevet undervist i og har forstået de grundlæggende regler. Efterhånden som du får mere rutine, vil du blive bedre til at håndtere uventede situationer og til at forstå trafikken i det hele taget. Som bilist har du til enhver tid et stort ansvar, fordi langt de fleste ulykker sker på grund af menneskelige fejl. Det er cirka med disse ord, denne teoribog ender. Men først er der en masse, du skal lære.

God viden

Denne bog er udarbejdet i overensstemmelse med RIGSPOLITIETS undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D, C/E og D/E samt bestemmelser for erhvervsmæssig personbefordring med bus. Udarbejdelsen hviler endvidere på grundlag af erfaringer fra undervisning, uddannelse og prøveafholdelse med førere til store biler og vogntog. Bogen er forsynet med illustrationer, der i forhold og art svarer til de lysbilleder, spørgsmål og opgaver, der forekommer ved teoriprøven.
Ved bogens udarbejdelse er der lagt vægt på en instruktiv og forståelig form, der kan lette indlæringen af stoffet. Af samme grund er tekniske detaljer kun medtaget i de tilfælde, hvor det er til gavn for forståelsen, og hvor det kan danne baggrundsviden for indlæring og forståelse for de pligter, der påhviler førere af store biler og vogntog med hensyn til betjening, eftersyn og vedligeholdelse.

INDHOLSDSFORTEGNELSE

LASTBIL

LASTBIL MED PÅHÆNGSKØRETØJ

BUS

BUS MED PÅHÆNGSKØRETØJ

TAVLER