Sõiduauto
Autokool
teooria raamat
B-kategooriasse

Sissejuhatus Mida on vaja õppida

Võiksite ka kohe raamatu lõpuni jõuda: juhiluba iseenesest ei tee teid heaks juhiks. Juhiluba on esialgu tõend, et olete läbinud sõidueksami ning et teid on õpetatud ja te mõistate põhireegleid. Kogemuse kasvades hakkate paremini toime tulema ootamatute olukordadega ja mõistate liiklust üldiselt. Juhina on teil alati suur vastutus, sest valdav osa õnnetustest on põhjustatud inimlikest eksimustest. Umbes nende sõnadega lõpeb see teooriaraamat. Kuid kõigepealt tuleb teil veel palju õppida.

Head teadmised

Tegelikkuses otsustab Taani liiklusohutuse amet, mida peate autokoolis õppima. Taani Liiklusohutusamet on koostanud õppekava, milles kirjeldatakse täpselt, mida peate teadma, et sooritada ja sooritada sõidueksam. Nii teie kui ka teie sõiduõpetaja vastutavad selle eest, et sõidutunnid oleksid korraldatud vastavalt õppekavale. Õppekava leiate teooriaruumist.

Õppekava kuus üldeesmärki on järgmised.

  • ülevaade ja arusaamine ohtudest ja raskustest, millega te sõidukijuhina liikluses kokku puutute, aga ka teadmised liiklusreeglitest ja muudest õigusaktidest, mis on selles kontekstis olulised.
  • Sellised teadmised autost ja selle käitamisest, et oskate ära tunda ohutust mõjutavaid puudusi.
  • Mõne inimteguri mõistmine, mis on seotud sõidukijuhtimise käitumisega. See arusaam peaks suurendama teie võimeid, tasakaalustama teie piiranguid ja aitama teil muul viisil ette näha teiste raskusi liikluses.
  • Oskus kriitiliselt hinnata liiklust ja juhtida autot ennast ja teisi ohustamata.
  • Hoiakud, et saada hoolivaks ja vastutustundlikuks liiklejaks.
  • Lõpuks, et õpetada teile haavatavate liiklejate olukorda.

See raamat põhineb Taani Liiklusohutusameti õppekaval, seega peaksite õppima enamiku järgnevatel lehekülgedel kirjutatust. Väike osa sellest on teadmistematerjal, kuid enamiku sellest peaksite õppima nii hästi, et saate seda kasutada liikluses ja vahetult nii teoreetilisel kui ka praktilisel sõidueksamil.

Rohkem teavet sõidukijuhi koolituse ja sõidueksami kohta saate lugeda jaotisest 10.

Taani Sõiduõpetajate Liit
kust leiate lisateavet selle kohta, kuidas saada sõiduõpetajaks.

Taani Transpordiamet 
sellistel teemadel nagu liiklus ja poliitika, samuti projektid ja põnevad teadusuuringud selles valdkonnas.

Taani Liiklusohutusamet 
Siit leiate juhiloa taotlused, kaaslase vormid, tunniplaanid ja palju muud.

Maanteedirektoraat 
Siit leiate näiteks kõik liiklusmärgid ja saate lugeda rohkem teavet teekattemärgistuse kohta. Talvel saate lugeda teedel valitseva ilmastikuolukorra kohta.

Turvalise liikluse nõukogu 
kus saate muu hulgas lugeda rohkem teavet käimasolevate kampaaniate kohta.

Ühinenud Taani mootoriomanikud 
autojuhtide enda organisatsioon, pakub palju häid nõuandeid.

Seega on selles raamatus palju muud teavet kui see, mida te saate lugeda, kuid just siinne sisu ja teie õpetaja õpetus aitavad teil mõista ja õppida kõike, mida vajate, et saada heaks juhiks ja sooritada sõidueksam.

Nautige!

B-kategooria autokooli teooriaõpik 8. väljaanne, 5. trükk juuli 2017
ISBN 978-87-996191-7-7-7-7
Dansk Kørelærer-Union ja Drive4you Koostanud Drive4you
Tekstitöötlus ja DTP: MarkeTeam Reklamebureau Foto: Poul Madsen ja Flemming Borcher Repro.
Käesoleva raamatu või selle osade reprodutseerimine või paljundamine on keelatud ilma Dansk Kørelærer-Union'i ja Drive4you kirjaliku loata.

Võtke meiega ühendust:

Autokooli materjal APS Dansk Kørelærer-Union (Dansk Kørelærer-Union)
Industrivej 21 4000 Roskilde
Telefon 63 33 10 55
E-post salg@dku.dk
Drive4you A/S
Platinvej 61 - 6000 Kolding
Telefon 70 26 24 44
E-post info@drive4you.dk

Autokooli teooriaõpik tavaliste autode jaoks on koostatud vastavalt kehtivale B-kategooria sõiduõpetuse õppekavale.
See hõlmab õppekava, mis tuleb läbi vaadata ja ära õppida, et valmistuda nii tavaliste autode sõidueksami teoreetiliseks kui ka praktiliseks osaks. Erilist tähelepanu on pööratud õpetlikule ja arusaadavale vormile, mis hõlbustab teie teed juhiloa saamiseks.

Väljaandja: Køreskolemateriale ApS (Taani Sõiduõpetajate Liidu alla kuuluv ettevõte) ja Drive4you A/S.

Sissejuhatust ja peatükkides kogu peatükki saab esitada audioraamatuna

SISUKORD