Personbil
Køreskolens
teoribog
til kategori B

Indledning Det skal du lære

Du kan lige så godt få slutningen på bogen med det samme: Et kørekort i sig selv, kan ikke gøre dig til en god bilist. Et kørekort er i første omgang et bevis på, at du har bestået køreprøven, og at du dermed er blevet undervist i og har forstået de grundlæggende regler. Efterhånden som du får mere rutine, vil du blive bedre til at håndtere uventede situationer og til at forstå trafikken i det hele taget. Som bilist har du til enhver tid et stort ansvar, fordi langt de fleste ulykker sker på grund af menneskelige fejl. Det er cirka med disse ord, denne teoribog ender. Men først er der en masse, du skal lære.

God viden

Det er i virkeligheden Færdselsstyrelsen, der bestemmer, hvad det er, du skal lære i køreskolen. Færdselsstyrelsen har lavet en undervisningsplan, der beskriver helt nøjagtige mål for, hvad du skal vide for at kunne gå op til og bestå køreprøven. Både du og din kørelærer har ansvaret for, at undervisningen er tilrettelagt efter undervisningsplanen. Du kan finde undervisningsplanen i teorilokalet.

De seks overordnede mål for undervisningsplanen er at give dig.

  • Indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som bilist møder i trafikken, men også viden om færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.
  • En sådan viden om bilen og betjeningen af den, at du kan konstatere mangler, der har betydning for sikkerheden.
  • Forståelse for nogle af de menneskelige forhold, der har med kørefærdighed at gøre. Den forståelse skal styrke dine evner, modvirke dine begrænsninger og i øvrigt hjælpe dig til at forudse andres vanskeligheder i trafikken.
  • Færdighed i at bedømme færdslen kritisk og at føre bilen uden at være til fare for dig selv eller andre.
  • Holdninger til at blive en hensynsfuld og ansvarsbevidst trafikant.
  • Endelig, at lære dig noget om de svage trafikanters situation.

Denne bog er baseret på Færdselsstyrelsens undervisningsplan, så du skal lære det meste af det, der står på de næste sider. En lille del af det er kendskabsstof, men det meste skal du lære så godt, at du kan bruge det i trafikken og direkte ved både den teoretiske og den praktiske køreprøve.

Du kan læse mere om køreuddannelsen og køreprøven i afsnit 10.

Dansk Kørelærer-Union
hvor du blandt andet finder flere  oplysninger, om hvordan du bliver kørelærer.

Trafikstyrelsen 
om blandt andet trafik og politik, samt projekter og spændende forskning på området.

Færdselsstyrelsen 
Her kan du bla. finde ansøgning om kørekort, ledsagerblanket, undervisningsplaner.

Vejdirektoratet 
Her kan du for eksempel finde samtlige færdselstavler og læse mere om vejafmærkning. Om vinteren kan du læse om vejrsituationen på vejene.

Rådet for Sikker Trafik 
hvor du blandt andet har mulighed for at læse mere om aktuelle kampagner.

Forenede Danske Motorejere 
der er bilisternes egen organisation giver masser af gode råd.

Der er altså en del information at hente udover det, du kan læse i denne bog, men det er indholdet heri og din kørelærers undervisning, der skal hjælpe dig på vej til at forstå og at lære alt det, der er nødvendigt for at blive en god bilist og bestå køreprøven.

God fornøjelse!

Køreskolens teoribog til kategori B Udgave 8, 5. oplag juli 2017
ISBN 978-87-996191-7-7
© by Dansk Kørelærer-Union og Drive4you Udarbejdet af Drive4you
Tekstbearbejdning og DTP: MarkeTeam Reklamebureau Foto: Poul Madsen og Flemming Borcher Repro.
Ingen gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele af den er tilladt uden skriftlig tilladelse fra Dansk Kørelærer-Union og Drive4you.

Kontakt:

Køreskolemateriale APS Dansk Kørelærer-Union
Industrivej 21 4000 Roskilde
Telefon 63 33 10 55
E-mail salg@dku.dk
Drive4you A/S
Platinvej 61 – 6000 Kolding
Telefon 70 26 24 44
E-mail info@drive4you.dk

Køreskolens Teoribog til almindelig bil er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B.
Den omfatter således det pensum, der skal gennemgås og læres, for du kan indstille dig til såvel den teoretiske som den praktiske det af køreprøven til almindelig bil. Ved bogens udarbejdelse er der lagt særligt vægt på en instruktiv og let forståelig form, der kan lette din vej til kørekortet.

Udgivet af Køreskolemateriale ApS (Selskab under Dansk Kørelærer-Union) og Drive4you A/S

Du kan afspille indledningen og i kapitlerne, hele kapitlet som lydbog

INDHOLSDSFORTEGNELSE